uc-bucaqsız

uc-bucaqsız
sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız. İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhrada tapmışam. Ə. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ucsuz-bucaqsız — bax uc bucaqsız. Ucsuz bucaqsız tarlalar. Ucsuz bucaqsız ölkəmiz. – Qarşıda ucsuz bucaqsız geniş bir çöl sərilmişdi. H. N.. Arxa tərəfdən ucsuzbucaqsız geniş düzənlik uzanıb gedirdi. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bigəran — f. hədsiz, ucsuz bucaqsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bihüdud — f. və ə. ucsuz bucaqsız, nəhayətsiz, hüdudsuz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bikəran — f. 1) ucsuz bucaqsız, son həddi məlum olmayan; 3) sahilsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bipayan — f. 1) ucsuz bucaqsız, ucu bucağı olmayan; 2) m. çox, olduqca çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyr — ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri bədii bədii olmayan; qeyri bərabər bir bərabərdə olmayan; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bihüdud — sif. <fars. bi. . . və ər. hüdud> Hüdudsuz, nəhayətsiz, ucsuz bucaqsız. Dəryayi bihüdud idi çərxi zümürrüdin; Könlüm misalı mövczənü biqərar idi. M. H.. // Hədsiz, son dərəcə. İstəyir məxluq ona təzim qılsın, bihüdud; Saxlasın hər ehtiramın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dibsiz — sif. 1. Dibi olmayan. Dibsiz çəllək. – Dibsiz kisə – boş anbar. (Ata. sözü). 2. məc. Dibi çox uzaqda olan, dibi görünməyən, çox dərin. . . Sel dibsiz bir uçuruma doğru axıb gedir. M. İ.. 3. məc. Sonsuz, sonu olmayan, ucsuz bucaqsız. Dibsiz göy. – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duzdaq — bax duzlaq. <Yaşar:> . . Kəndimizin yanında ucsuz bucaqsız geniş düzən vardır. O, duzdaqdır. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düz-dünya — is. 1. Aləm, hər tərəf, hər yer; ucsuz bucaqsız sahə. . . Düz dünyanı pambıq başına götürüb. Ə. H.. <Bayram kişi:> Sel gücü də məlumdur, odur, Mingəçevirdə bir dəsgah başlanıb ki, selinsuyun gücü ilə düz dünyaya işıq və qüvvət verəcək. . M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”